Missie Platform Transport & Logistiek Tilburg

Het Platform T&L Tilburg heeft als missie de transportsector in al zijn facetten te promoten met als doel het bevorderen van de in- en doorstroom in de T&L opleidingen in regio Tilburg

Bijdrage leveren aan de kwaliteit en marktrelevantie van het beroepsonderwijs in Tilburg en omstreken.

Visie

We doen dit door de volgende zaken te stimuleren in Tilburg:

Voldoende instroom genereren in het T&L onderwijs op alle niveaus

De Transportsector op positieve manier onder de aandacht brengen

De doorstroom bevorderen binnen de verschillende onderwijskolommen

De uitstroom van de opleidingen naar de doelgroep bedrijven bevorderen

Zorgen voor behoud van vakmanschap

Strategie

We hanteren hiertoe de volgende strategie:

Ontwikkelen van succesvolle acties en die duurzaam uitvoeren

Actief betrokken zijn bij ontwikkelingen in het beroepsonderwijs

Actief betrokken zijn bij ontwikkelingen in de branche

Zichtbaar zijn voor de branche

Projectmatige samenwerkingsverbanden aangaan met werkgevers, opleidingsinstituten, kenniscentra, branchevereniging, UWV Werkbedrijf, gemeente