Logistieke dag Oosterhout

open dag willem verboon.JPG

Kom zaterdag 15 februari naar de logistieke dag bij Willem Verboon in Oosterhout:

deze dag is georganiseerd door Verkeerschool Willem Verboon, ROC Tilburg, gemeente Oosterhout en VTL. Thema van deze dag is "Werken en leren in transport & logistiek"

 

Eerste plan werkgelegenheid: transportsector zet in op vakmanschap


Nieuwsbericht |
Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek hebben als eerste sector overeenstemming bereikt over een sectorplan met maatregelen voor de komende twee jaar. Meer dan tweeduizend jongeren worden de komende jaren opgeleid en kunnen na een tweejarige opleiding aan de slag bij een onderneming in deze sector. Het vakmanschap van werkloze chauffeurs wordt ondertussen op peil gehouden.

De voorstellen van Transport en Logistiek Nederland, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, zijn vandaag aan minister Asscher (SZW) gepresenteerd en kosten € 40 miljoen.

In het Sociaal Akkoord is in totaal € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor plannen die de werkgelegenheid stimuleren of behouden en problemen op de arbeidsmarkt oplossen. Het gaat om cofinanciering, waardoor in totaal € 1,2 miljard beschikbaar komt voor behoud van banen. Vanaf 1 oktober kunnen sectoren hun aanvragen indienen en nog dit jaar kunnen voorschotten worden uitgekeerd. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek gaan hun afspraken nu omzetten in een formele aanvraag. Het ministerie zal het plan met spoed beoordelen. Bij goedkeuring draagt de overheid € 20 miljoen bij aan het plan en zal de sector vanuit hun gezamenlijke opleidings- en ontwikkelingsfonds SOOB, de overige € 20 miljoen voor zijn rekening nemen.

Het plan van de transportsector zet vooral in op vakmanschap. Het op peil houden van de kennis en vaardigheden van werkloze chauffeurs is daarbij een belangrijk speerpunt. Zij worden in staat gesteld opleidingen te volgen (500 ex-werknemers). Verder krijgen logistieke medewerkers zonder diploma scholingsmogelijkheden aangeboden (jaarlijks 600 à 700). Ook komt er een mentorschap voor oudere werknemers. Dat verlaagt de werkdruk voor ouderen en jongeren worden op gang geholpen. Dit is één van de maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Chauffeurs nodig
De transportsector heeft het moeilijk in deze tijd, maar kent tegelijk een vergrijsd werknemersbestand. De verwachting is dat als de economie aantrekt er snel duizenden chauffeurs nodig zijn. Daarom is afgesproken dat meer dan tweeduizend jongeren de komende jaren zullen instromen en een tweejarige opleiding krijgen. Bedrijven worden gestimuleerd meer stageplaatsen aan te bieden. Vanuit het mobiliteitscentrum Transport worden werkzoekenden bemiddeld naar bedrijven. Daarbij is er speciale aandacht voor instroom van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, wajongers en langdurig werklozen.

Minister Asscher hoopt dat andere sectoren het goede voorbeeld van de transportsector volgen: ‘De werkloosheid is het grootste probleem van dit moment en dus moeten we alles op alles zetten om iedere baan te redden. Ik doe dat door geld beschikbaar te stellen, de sectoren moeten die voorzet inkoppen door met concrete initiatieven te komen. De sector Transport en Logistiek neemt nu het voortouw en dat is van belang voor werknemers die hierdoor aan het werk blijven en jongeren die een leerwerkplek krijgen.’

Arthur van Dijk van werkgeversorganisatie Transporten Logistiek Nederland: ' We zijn ontzettend blij dat we zo snel met de vakbonden plannen hebben kunnen ontwikkelen om werkgevers en werknemers in onze sector in deze moeilijke tijden een steuntje in de rug te bieden. De kunst is nu zoveel mogelijk werknemers binnen te houden, hun opleidingsniveau te verbeteren en alvast te werken aan nieuwe instroom, die we over een jaar of twee weer hard nodig denken te hebben'.

Onderhandelaar Egon Groen van FNV Bondgenoten: 'We willen heel graag snel aan de slag met het uitvoeren van ons plan, zodat werkloze chauffeurs weer perspectief hebben en jongeren opgeleid kunnen worden. We gaan er van uit dat minister Asscher snel gaat investeren in de transportsector op basis van het plan. Dan kunnen wij dat ook doen."

Onderhandelaar Frans Westerman van CNV Vakmensen: 'Het zou prachtig zijn als we een grote groep jongeren kunnen opleiden en aan het werk kunnen helpen in het transport. Het sectorplan staat vol concrete afspraken om mensen te laten ontwikkelen. We willen nu graag doorpakken.'

In de transportsector werken 130.000 werknemers, waarvan 90.000 chauffeurs.

 
hollands goud.JPG

Nieuwe TV-serie Hollands Goud bij SBS6 over de uitdagende wereld van Transport en Logistiek

De dynamische wereld van logistiek is binnenkort in het programma Hollands Goud te zien. In de serie duiken drie talentvolle studenten in de wereld van transport en logistiek. Ze ontdekken wie Nederland draaiende houdt. Van distribution- en warehouse managers tot planners en vrachtwagenchauffeurs. De studenten stappen in de schoenen van deze gepassioneerde en kleurrijke mensen. Dit gedeelte van het programma is reality.
Verder biedt Hollands Goud in meer informatief opgezette items inzicht in de vele innovaties die plaatsvinden in de sector en wie deze in gang zetten en houden. In iedere aflevering zien we een BN'er die het fijne van dit onderwerp wil weten en erachter komt dat de mens binnen de logistiek misschien wel de meest bepalende productiefactor is. Wat komt er kijken om een truck de weg op te krijgen en veilig te manoeuvreren in ons overspannen wegennet? Fajah Lourens wil het weten en onderneemt een serieuze poging om haar vrachtwagenrijbewijs te halen.

Bekijk hier alvast de promo voor de nieuwe tv-serie.
 

Hollands Goud is vanaf zondag 6 oktober tien weken lang iedere zondag te volgen op SBS6 om 12:00 uur en wordt herhaald op woensdag om 00:30 uur.

   
 

Over de campagne Hollands Goud
De sector transport en logistiek heeft te maken met het dreigende probleem van een personeelstekort in de toekomst door de vergrijzing. In startten VTL, TLN, FNV en CNV daarom de campagne Hollands Goud. Het doel van de campagne is om de instroom onder jongeren te verbeteren door hen meer enthousiast te maken voor de sector. De campagne wordt via radio, tv en social media onder de aandacht gebracht bij jongeren, hun ouders en het scholenveld. De website www.hollandsgoud.nu bevat uitgebreide informatie over mogelijke opleidingen en functies binnen de sector Transport & Logistiek.

 

Grote banenmarkt @ Koning Willem II stadion

 

10 oktober 2013 vanaf 10:00 uur tot 17:00 uur in Konin Willem II stadion

Grote banenmarkt op 10 oktober

Koning Willem II Stadion in Tilburg

UWV organiseert samen met gemeente Tilburg, Baanbrekers en De Diamantgroep een grote banenmarkt op donderdag 10 oktober. De banenmarkt vindt plaats van 10.00 tot 17.00 uur in het Koning Willem II Stadion, Goirleseweg 34 in Tilburg, waar een 60-tal standhouders aanwezig zijn. Er zijn werkgevers met vacatures en diverse informatiestands om werkzoekenden te helpen bij het vinden van werk. Uitkeringsgerechtigden zijn rechtstreeks benaderd om de banenmarkt te bezoeken, daarnaast zijn alle werkzoekenden en baanveranderaars uit de regio ook van harte welkom op de banenmarkt. Deze opzet bleek vorige jaren succesvol. Ronald Bakker, wethouder Sociale Zaken Gemeente Waalwijk opent de banenmarkt om 09.30 uur.

Activteitenprogramma op 8 en 9 oktober
Voorafgaand aan de banenmarkt zijn er op 8 en 9 oktober diverse (besloten) workshops op het Werkplein Midden-Brabant in Tilburg. Voor deze workshops zijn klanten persoonlijk uitgenodigd. De workshops zijn erop gericht de werkzoekenden voor te bereiden op de arbeidsmarkt en het solliciteren. Speciaal voor jongeren wordt er samen met de provincie de workshop elavator-pitch georganiseerd. Hierbij wordt de Startersbeurs onder de aandacht gebracht bij afgestudeerden op MBO niveau.

 

 

Ruim honderd nieuwe banen bij nieuwe vestiging DB Schenker Logistics in Tilburg

 

Gemeente Tilburg en UWV ondersteunen exclusief bij werving en selectie
De samenwerking tussen DB Schenker Logistics, gemeente Tilburg en UWV levert meer dan honderd werkzoekenden een baan op in het nieuwe warehouse van de internationale logistiek dienstverlener. Een nieuwe vestiging van DB Schenker Logistics op bedrijventerrrein Vossenberg in Tilburg betekent voor de stad in één klap 148 nieuwe arbeidsplaatsen. UWV en gemeente werven het personeel grotendeels onder mensen die een ww- of bijstandsuitkering ontvangen van UWV of de gemeente Tilburg. Het Werkgeversservicepunt Midden-Brabant speelt een belangrijke rol bij de werving voor DB Schenker Logistics.

Kandidaten
DB Schenker Logistics is een internationaal transport-/expeditiebedrijf en logistiek dienstverlener. In Nederland beschikt het bedrijf over een netwerk van 21 logistieke centra en kantoren op 17 locaties. Het nieuwe warehouse van DB Schenker Logistics in Tilburg is eind oktober operationeel. De samenwerking wordt vrijdag 30 augustus bekrachtigd door ondertekening van een convenant. Hiermee tekenen UWV en de gemeente Tilburg in voor plaatsing van elk 50 kandidaten op de openstaande vacatures.

Speciaal voor de klant DB Schenker Logistics is een unieke samenwerking ontstaan tussen UWV en de gemeente Tilburg. Zij werken nauw samen om alle vacatures te vervullen. Alle kandidaten die passen in het profiel nemen deel aan een workshop sollicitatievaardigheden. Slagen zij hiervoor, dan worden ze uitgenodigd voor een speeddate waarin zij in gesprek gaan met DB Schenker Logistics.
Voor de werving van warehousemedewerkers zijn in de eerste ronde 55 van de 65 kandidaten door naar een vervolggesprek bij DB Schenker Logistics. In september volgt een tweede ronde met een nog grotere speeddate voor de tweede lichting warehousemedewerkers. Voor deze enorme klus zijn ook aansluitende UWV-kantoren ingeschakeld.

Enthousiast
DB Schenker Logistics is enthousiast over de samenwerking die het bedrijf aangaat met UWV en de gemeente Tilburg. De heer Leon Janssen, CEO DB Schenker Logistics Nederland: "We werken al langer samen met UWV en gemeenten elders in Nederland en zijn tot nu toe tevreden met de behaalde resultaten. Het plezierige is dat UWV en de gemeente ons als werkgever veel werk uit handen nemen door de kandidaten goed te screenen en voor te bereiden. We verwachten veel geschikte kandidaten aan te nemen voor onze nieuwe vestiging."
Wethouder Erik de Ridder (Economie):"Als gemeente willen wij mensen actief helpen met het vinden van een baan. Wij zijn blij met het vertrouwen dat gemeente en UWV krijgen voor deze klus. Het is een geweldige kans om samen ruim 100 werkzoekenden uit de regio Tilburg te helpen aan werk in de logistiek."


DB Schenker Logistics
DB Schenker Logistics is een internationale logistiek dienstverlener die meer dan 120 jaar actief is in Nederland. Sinds 2002 is DB Schenker Logistics als zelfstandige transport- en logistieke divisie onderdeel van Deutsche Bahn. De onderneming verzorgt internationaal weg- en railtransport (binnen Europa) en zee- en luchtvervoer (wereldwijd). Daarnaast worden klant- en sectorspecifieke logistieke oplossingen geboden van transport en value added services en distributie tot full supply chain oplossingen met focus op electronics, healthcare, semicon & solar en consumer goods.
DB Schenker telt zo'n 96.000 medewerkers in meer dan 130 landen. Wereldwijd heeft het concern 2.000 eigen vestigingen. In Nederland zijn ruim 2.100 mensen werkzaam en heeft DB Schenker Logistics 21 logistieke centra en kantoren op 17 locaties.

UWV
UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet, en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet UWV als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.

Noot voor de redactie:
De samenwerking tussen DB Schenker Logistcs, de gemeente Tilburg en UWV wordt op vrijdag 30 augustus a.s. getekend in het Willem II stadion te Tilburg tijdens de wedstrijd Willem II - Volendam. Wethouder Erik de Ridder ondertekent namens de gemeente de overeenkomst. Namens DB Schenker Logistics is dit Leon Janssen, CEO DB Schenker Logistics Nederland. UWV is vertegenwoordigd door Peter Lindenburg, Directielid UWV Werkbedrijf.

 

Stimuleringsfonds werkgeversakkoord.

Stimuleringsfonds

Maximaal € 100.000 voor nieuwe werkgelegenheid U wordt als werkgever met het Stimuleringsfonds uitgedaagd duurzame werkgelegenheid te ontwikkelen die het mogelijk maakt minder kansrijke werkzoekenden aan de slag te krijgen. Of te houden, want ook behoud van werk is belangrijk. Onder minder kansrijke werkzoekenden verstaan we onder andere jongeren zonder opleiding, 50-plussers en mensen met een beperking. Een groot arbeidspotentieel dus van gemotiveerde en ervaren mensen.
  Het Stimuleringsfonds is er voor iedereen  Iedere werkgever (of een groep werkgevers) kan een aanvraag voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds indienen. De Innovatiegroep bestaande uit afgevaardigden uit onderwijs, overheid en ondernemers beoordeelt de aanvragen. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan krijgt u een eenmalige ondersteuning van maximaal € 100.000. Natuurlijk is hier wel een aantal voorwaarden aan gesteld.

Uw plan klaar? Ga dan naar tilburg.nl/subsidiewijzer

Of download hier het aanvraagformulier. Op het formulier leest u precies hoe de procedure in z'n werk gaat. De Innovatiegroep beoordeelt de aanvraag. Dit kan tot zes maanden in beslag nemen, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag.

Hebt u vragen? Kijk dan eens naar de meest gestelde, stuur uw vraag naar stimuleringarbeidsmarkt@tilburg.nl of bel met het Ondernemersloket: 013 542 93 03. 

 
IMG_0076.JPG

2 voertuigen uitgerust met zeildoek logistieke dag

DB schenker uit Tilburg heeft 2 voertuigen ter beschikking gesteld die worden uitgerust met zeildoeken met daarop de aankondiging van de logistieke dag.

deze voertuigen rijden al vanaf eind april in Tilburg rond,

Tevens zijn er driehoeksborden geplaatst en is er zelfs een reclameblok op omroep Tilburg.

Er zijn tevens posters en flyers bezorgt op lagere en vmbo scholen ter promotie van de dag.

Ook komt er weer een speciale uitgave van de koerier (ingevouwen op donderdag 30 mei) waarin volop aandacht voor de logistieke dag en de sector Transport en Logistiek

 

Praktijkopleidersbijeenkomst, 4 juni in het Logistieke Huis

POB1.JPG

 

programma praktijkopleidersbijeenkomst 4 juni

POB2.JPG

 

Claasen Logistics verhuisd naar nieuwe locatie

Claasen-Logistics-Venlo.jpg

Claasen Logistics verhuisd naar nieuwe locatie

TILBURG - Claassen Logistics is verhuisd van de Heliosstraat op de Vossenberg naar het nieuwe industrieterrein Vossenberg West II te Tilburg. De logistieke dienstverlener uit Tilburg speelt daarmee in op de groei die het 163-jarige familiebedrijf doormaakt.

De nieuwe huisvesting biedt ruimte aan 22.000 opslagplaatsen voor pallets. Via het crossdock met de 50 laaddocks kan de specialist in palletdistributie voor het midden- en kleinbedrijf, de kwaliteit waarborgen waarmee men groot geworden is. Het "oude" pand wordt aangehouden om flexibel te blijven en om langdurige opslag te blijven bieden. De vestiging in Tilburg garandeerd, samen met de nevenvestiging in Meppel, een flexibel, en kwalitatief betrouwbaar distributiesysteem in de Benelux.

Hofleverancier Claassen logistics heeft gekozen voor een duurzaam pand waarmee het bedrijf de energievraag in de toekomst inzichtelijk heeft en daarom kan reduceren. In alle ruimtes worden metingen verricht om geen overbodige energie te verbruiken, alle natuurlijke bronnen zoals bijvoorbeeld licht en warmte worden zoveel mogelijk gebruikt om te besparen. De komende jaren gaan uitwijzen of de moedige stap die genomen is zich gaat uitbetalen.


Directeur Florent Claassen heeft de bouw zonder bouwadviseurs of binnenhuisarchitecten opgetrokken en heeft met het boerenverstand nagedacht over de situering, indeling en inrichting. Florent Claassen: "Ik heb partijen om me heen verzameld die vertalen wat een opdrachtgever wil, dat is wat wij als transporteur ook doen. Goed luisteren wat een opdrachtgever wenst en het transport met alle bijkomende zaken uit handen nemen. Afspraak is afspraak en bij problemen en of tegenslag gaan we heel ver in het oplossen. Dat is wat we vaak terug horen, een super adres waar betrouwbaarheid en flexibiliteit onmiskenbaar zijn. Dit lijkt normaal maar is tegenwoordig vaak uitzondering in plaats van regel."
 
flyer.JPG

Open dag Transport & Logistiek bij Verkeersschool Willem Verboon

Op 16 februari 2013 organiseert Verkeersschool Willem Verboon een open dag met het thema ‘Werken en leren in Transport & Logistiek’.

Verkeersschool Willem Verboon organiseert op 16 februari 2013 een open dag
Bezoekers kunnen op deze dag zien en beleven wat transport en logistiek inhoudt, welke banen er zijn en wat de opleidingsmogelijkheden zijn. Zelf rijden in een vrachtauto of touringcar of op een vorkheftruck? Werken met een autolaadkraan of over de kop gaan in een kantelsimulator? Het kan allemaal op deze open dag bij Verkeersschool Willem Verboon, Damweg 51 in Oosterhout. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie vindt u op http://www.willemverboon.nl/

 

VTL maakt winnaar bekend voor het beste leerwerktraject film

Prijsuitreiking winnaar VTL filmcompetitie 'Trots op mijn Superbaan!'.JPG

VTL maakt winnaar bekend voor het beste leerwerktraject film

Dylan van der Heyden is de winnaar van de filmcompetitie ‘Trots op mijn Superbaan’. Volgens een deskundige vakjury maakte Dylan de beste film om zijn leerwerktraject bij Bakker in Barendrecht te promoten. Op de NOT-beurs feliciteerde VTL directeur Jeroen Meulendijks de winnaar met de eeuwige roem en 500 euro cash. Het filmproject ‘Trots op mijn Superbaan’ is gestart omdat veel jongeren niet weten niet wat ze willen worden en/of welke beroepen goede perspectieven bieden op de huidige arbeidsmarkt. Alle inzendingen in het kader van de filmcompetitie blijven ook na de competitie beschikbaar voor jongeren die zich oriënteren op een toekomst in de sector Transport en Logistiek. Het zijn authentieke beeldverslagen van leerwerktrajecten geworden en bieden vmbo’ers een goede mogelijkheid om zich beter te kunnen oriënteren op uiteenlopende beroepsmogelijkheden in de sector.
Bekijk hier de filmpjes van de finalisten.

Een vakjury bestaande uit Sandra Smits (Koninklijke Saan), Martijn Krediet (Jan Krediet), Milo Kars (General Logistics Systems Netherlands), Rob Hartman (TNT Fashion Group), Hans Snijders (MBO raad), Peter Sierat (TLN) en Jeroen Meulendijks (VTL) koos Dylan van der Heyden als winnaar vanwege het prima overzicht over het opleidingstraject, de werkzaamheden, de begeleiding, de toekomstmogelijkheden. Volgens de vakjury was de inzending een spontane presentatie met een originele filmstijl. Dylan liet een leuke werksfeer zien door het levendig beeldverslag van een werkdag in goede aansluiting bij het gehele bedrijf. Op de tweede en derde plaats eindigden de films van Pam (Bijvoet Transport) en Matthijs (Hovetra).


Over de filmcompetitie
Alle inzendingen voor de filmcompetitie waren van leerlingen van VTL die een mbo-opleiding volgen in de sector transport en logistiek via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De gedachte achter dit filmproject was “Wie kan er beter aan toekomstige leerlingen uitleggen hoe een leerwerktraject eruit ziet dan leerlingen zelf?”. In tegenstelling tot andere beroepen waar minder vraag naar is, zijn er in de toekomst veel nieuwe logistiek medewerkers en chauffeurs nodig. Door vergrijzing in de sector is voldoende instroom van groot belang. Het doel van het filmproject is om voor vmbo’ers een realistisch beeld te schetsen van de mogelijkheden vanuit hun eigen perspectief. Met de filmpjes ondersteunt VTL vmbo-docenten bij hun activiteiten rondom beroepsoriëntatie.

Over VTL
VTL staat voor Vakmanschap in Transport & Logistiek. VTL zet zich al meer dan 30 jaar in voor instroom en doorstroom in de sector met een netwerk van scholen en bedrijven. De dienstverlening van VTL bestaat uit vier kernactiviteiten: Kenniscentrum, Detachering, Arbeidsmarkt & Mobiliteit en Opleiding & Ontwikkeling. Het filmproject ‘Trots op mijn Superbaan’ maakt onderdeel uit van de wettelijke voorlichtingstaak van VTL in het kader van beroepsoriëntatie in de sector transport en logistiek en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiering vanuit het SOOB-fonds. Voor meer informatie: www.vtl.nl


 
logistiek huis.jpg

24 Jan. officiële opening Huis van deLogistiek Tilburg

Huis van de Logistiek gaat van start

Het nieuwe Huis van de Logistiek, gevestigd in Tilburg, opent vanaf donderdag 24 januari zijn deuren voor logistiek talent. Het Huis van de Logistiek vormt het fysieke fundament onder de logistieke ambities van de regio.

Het Huis van de Logistiek richt zich vooral op logistieke vernieuwing, op het gebied van kennisdeling, arbeidsmarkt en scholing. Het Huis van de Logistiek valt onder een non profit-stichting met een onafhankelijk bestuur. Tal van instellingen nemen er hun intrek, variërend van verkeers- en transportopleidingen, talentscouts, detacheerders en ICTontwikkelaars tot uitzendorganisaties, kennis-adviesbureaus en het ROC. Onder de vlag van het samenwerkingsverband Midpoint Brabant voor social innovation opereren zij in het Huis van de Logistiek als serviceverleners voor de logistieke sector. Daarnaast is het Huis van de Logistiek een plek van overleg en collectieve kennisopbouw voor ondernemers, onderwijs en overheid. Zo zijn bij het Huis van de Logistiek nu al ruim 60 bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen betrokken, waaronder 9 gemeenten, de provincie Noord-Brabant en de Universiteit van Tilburg. De logistieke regio rond Tilburg, Waalwijk en Heusden staat inmiddels te boek als de derde logistieke hotspot in Nederland. In het gebied is een bedrijvigheid ontstaan die goed is voor bijna 15% van de werkgelegenheid en een groot deel van de economische activiteit in de regio. Multinationals strijken in de regio neer vanwege de gunstige ligging en de compacte combinatie van weg-, spoor- en waterverbindingen. Als draaischijf tussen Rotterdam, Antwerpen, de Benelux en het Midden-Europese achterland vormt het gebied een voedingsbodem voor een moderne, arbeidsintensieve dienstensector die steeds meer toegevoegde waarde realiseert. Het Huis van de Logistiek biedt onderdak aan tal van collectieve initiatieven op dit gebied. Directeur Peter Sierat van TLN, de gaande en komende voorzitters Sandra Smits en Erik Naus van het Huis van de Logistiek en voorzitter Peter Noordanus van Midpoint Brabant verrichten op 24 januari de opening van het Huis van de Logistiek.

 

Spectaculaire stijging aantal deelnemers Opleiding Praktijkopleiders in 2012

vtl.JPG

Jaarlijks organiseert VTL regionale opleidingen voor praktijkopleiders van erkend leerbedrijven in de sector transport en logistiek. Met een spectaculair gestegen aantal deelnemers van 100 deelnemers aan de opleidingen in 2011 tot ruim 1000 deelnemers in 2012, kijkt VTL terug op een zeer succesvol jaar.

Jaarlijks organiseert VTL regionale opleidingen voor praktijkopleiders van erkend leerbedrijven in de sector transport en logistiek. VTL streeft daarbij onder meer naar een optimale leeromgeving in het leerbedrijf, zodat leerlingen goed zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. De opleidingsdagen voor de praktijkopleiders dragen bij aan het vergroten van hun kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld op het gebied van leerstijlen, leiderschap, motiveren, communiceren en het beoordelen van leerlingen. Met een spectaculair gestegen aantal deelnemers van 100 deelnemers aan de opleidingen in 2011 tot ruim 1000 deelnemers in 2012, kijkt VTL terug op een zeer succesvol jaar.

Vooral veel deelnemers uit scheepvaart
 

In 2012 werden er ongeveer 55 opleidingen georganiseerd door het VTL Kenniscentrum Transport & Logistiek. Van de circa 1000 deelnemers volgden ongeveer 600 deelnemers de specifieke scheepvaart praktijkopleidersopleiding. Dat is een bijzonder hoog aantal want in totaal zijn er ongeveer 1700 scheepvaart leerbedrijven in Nederland. Dit betekent dat bijna een derde van alle scheepvaart leerbedrijven de opleiding heeft gevolgd.
 

Meer tijd voor opleiding en training


Karin Schoneveld, manager van het Kenniscentrum “De vertienvoudiging - van 100 in 2011 naar wel 1000 deelnemers in 2012 - is een mooi resultaat. Door de huidige economische omstandigheden is er als gevolg van minder werk meer tijd beschikbaar. Deze beschikbare tijd is door schippers en bedrijven aangewend om te investeren in opleiding en training.” Schoneveld: “Bovendien konden in 2012 de opleidingen kosteloos worden aangeboden door subsidie uit OCW-gelden. Ook in 2013 wordt een groot gedeelte van de opleiding gesubsidieerd met een korting van 40% per deelnemer.”

 

Over VTL


VTL is hét kenniscentrum en dienstverlener in de Transport en Logistiek. VTL staat voor Vakmanschap en zet zich in voor ontwikkeling en mobiliteit in de sector Transport & Logistiek. VTL werkt, met een netwerk van scholen en bedrijven, aan vakmanschap van mensen en bedrijven en verleent diensten ter bevordering van de instroom en doorstroom in de sector. Voor meer informatie: www.vtl.nl

 

Eénjarig bestaan 2toDrive: resultaten overstijgen verwachtingen

Gepubliceerd op 27-11-2012

Het project 2toDrive waarbij jongeren vanaf 16,5 jaar rijlessen nemen, op hun 17e rijexamen doen en tot hun 18e onder begeleiding van een coach autorijden, bestaat één jaar. Sinds de invoering van 2toDrive op 1 november 2011 zijn 10.500 jongeren onder de 18 geslaagd voor hun praktijkexamen en dus met hun coach onderweg. Hiervan zijn ongeveer 500 BBL leerlingen die hun B rijbewijs via VTL hebben gehaald.Het landelijk slagingspercentage van leerlingen die deelnemen aan 2toDrive ligt een stuk hoger ten opzichte van leerlingen die boven de 18 jaar zijn. Deze trend is ook herkenbaar bij BBL- leerlingen van VTL.

Trend herkenbaar bij BBL-leerlingen VTL

Het project 2toDrive waarbij jongeren vanaf 16,5 jaar rijlessen nemen, op hun 17e rijexamen doen en tot hun 18e onder begeleiding van een coach autorijden, bestaat één jaar. Sinds de invoering van 2toDrive op 1 november 2011 zijn 10.500 jongeren onder de 18 geslaagd voor hun praktijkexamen en dus met hun coach onderweg. Hiervan zijn ongeveer 500 BBL leerlingen die hun B rijbewijs via VTL hebben gehaald. Het landelijk slagingspercentage van leerlingen die deelnemen aan 2toDrive ligt een stuk hoger ten opzichte van leerlingen die boven de 18 jaar zijn. Deze trend is ook herkenbaar bij BBL- leerlingen van VTL.

VTL wil actief verkeersveiligheid verhogen

Jongeren zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuurders. Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de ongelukken kan worden voorkomen als jongeren het eerste jaar worden begeleid door een coach. VTL vindt het belangrijk om bij te dragen aan de verkeersveiligheid en stimuleert haar leerlingen voor Chauffeur Goederenvervoer deel te laten nemen aan 2toDrive. Door mee te doen met dit project doen ze eerder in hun opleiding ervaring op met autorijden. Daarna kunnen ze gelijk het rijbewijs C behalen. Dat is gunstig want door de ervaringskilometers zijn leerlingen meer vertrouwd met het verkeer en voelen zij zich zekerder bij het behalen van het praktijkexamen C. VTL is hier groot voorstander van en integreert daarom 2toDrive in de Rijopleidingen voor BBL-leerlingen.   

 

Gamend kennismaken met Transport en Logistiek tijdens de VTL Roadshow

De komende maanden staan veel jongeren voor de keuze welk beroep zij willen uitoefenen en welke opleiding daarbij past. VTL zet zich in om deze jongeren te helpen en te enthousiasmeren voor de Sector Transport en Logistiek. Een sector waarin de komende jaren een grote vraag naar nieuwe medewerkers wordt verwacht. In november 2012 wordt daarom op vier locaties een roadshow ingezet om vmbo-leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met de sector Transport en Logistiek.


Via deze vierdelige VTL Roadshow maken vmbo-leerlingen op interactieve wijze kennis met het vakgebied logistiek. Een vakgebied dat nog vaak geassocieerd wordt met vrachtauto’s en containers, terwijl het veel meer omvat dan dat. 
Leerlingen worden tijdens de roadshow uitgenodigd om via een interactieve game in een minitruck een feestje voor hun vrienden te organiseren. Uiteraard moeten alle onderdelen voor het feest zo snel mogelijk, tegen zo weinig mogelijk kosten én in de juiste volgorde worden vervoerd.
Er wordt nauw  samengewerkt met zowel vmbo- als mbo-instellingen in de voorlichting en werving van leerlingen. De VTL Roadshow wordt in 2012 op de volgende locaties ingezet: Talentstad in Zwolle, Vakcollege in Eindhoven, het Stanislascollege in Delft en op de Beroepen Doe-dagen in Hardenberg.
De VTL Roadshow wordt mogelijk gemaakt door SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen).

 

Ambitieuze Wajongers klaar voor MKB

Ambitieuze Wajongers klaar voor MKB

23 november 2012

Op het OndernemersCongres Groot-Amsterdam in de Amsterdam RAI werd donderdag de aftrap gegeven voor een grootschalig Wajonginitiatief. Tijdens het ochtendprogramma gaven Mark van der Horst, directeur MKB Groot-Amsterdam en Bruno Bruins, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV, onder toeziend oog van ruim 1.500 ondernemers het officiële startsein.

UWV heeft voor 2013 de ambitie om duizenden jongeren met een beperking die onder de Wajong-regeling vallen, te begeleiden naar werk. Nog teveel van deze jongeren vinden de weg naar de arbeidsmarkt niet. Door het Wajong-initiatief kunnen werkgevers uit het MKB en jongeren met een arbeidsbeperking elkaar veel eenvoudiger 'ontmoeten' en met de ondersteuning van UWV tot een goede match komen.

Werkgeversservicepunten
De komende drie maanden wil UWV circa 200 van deze werkzoekenden aan gepast werk helpen bij werkgevers in de regio Groot-Amsterdam. Naast het stimuleren van bewustwording aan de kant van de werkgevers worden werkzoekende jongeren ook gemotiveerd om op eigen kracht tot een match te komen. In 2013 zullen ook in de rest van het land initiatieven volgen om Wajongers naar werk te begeleiden. Dit gebeurt via de dertig regionale Werkgeversservicepunten van UWV.

Platform
Het OndernemersCongres, het grootste netwerkevent voor ondernemers in Nederland, vormde vandaag het ideale platform om werkgevers bewust te maken van de voordelen van de inzet van jongeren met een beperking. Op de beursvloer in Amsterdam ontmoetten ondernemers al enkele jongeren uit de doelgroep, die bewezen uitstekend in staat te zijn zich te presenteren als potentiële nieuwe medewerker.

 

Nieuwe factsheets over Derde Rijbewijsrichtlijn

Gepubliceerd op 01-06-2012

VTL informeert u graag dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de voorlichting over de Derde Rijbewijsrichtlijn nieuwe factsheets ter beschikking heeft gesteld. Er komen namelijk nieuwe regels voor het rijbewijs als gevolg van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn. Met deze richtlijn worden de regels rondom rijbewijzen in Europa geharmoniseerd en krijgt de hele Europese Unie één rijbewijs op creditcardformaat. Ook wordt de kennis en kunde van de rijexaminatoren Europees verbeterd en is het nieuwe rijbewijs beter beveiligd tegen fraude. De verwachte ingangsdatum voor de nieuwe regels is 19 januari 2013.

Geldigheidsduur teruggebracht

Met de nieuwe regels worden er nieuwe rijbewijscategorieën geïntroduceerd voor de motor, vrachtauto en bus en wordt de geldigheidsduur voor de rijbewijscategorieën C (vrachtauto) en D (bus) teruggebracht van 10 naar 5 jaar. Ook worden de eisen die aan examens worden gesteld in de Europese Unie uniform. De rijbewijscategorie B voor de personenauto blijft grotendeels hetzelfde als voorheen. Mensen die op 19 januari 2013 al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten.

Stem omwisseling rijbewijsdocument af op geldigheid vakbekwaamheid en code 95

Als een chauffeur zijn rijbewijs vernieuwt na 19 januari 2013 krijgt hij een rijbewijsdocument met een geldigheid van 5 jaar voor die categorieën. Hiermee strookt de geldigheidsduur van het rijbewijs met die van de vakbekwaamheid voor code 95. Maar dit zal niet altijd synchroon lopen. VTL adviseert chauffeurs om goed na te gaan wat het beste moment is voor de omwisseling van het rijbewijsdocument in relatie tot de geldigheid van de vakbekwaamheid en code 95.
  

De categorie C geeft automatisch recht op de categorie C1

Zoals u wellicht weet is er een nieuwe categorie genaamd C1. Deze categorie staat al op het huidige Nederlandse rijbewijs, maar vanaf 19 januari 2013 kan men ook apart examen doen voor categorie C1. De categorie C geeft automatisch recht op de categorie C1. Voor categorie C1 geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Voor rijbewijscategorie C geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Wanneer echter voor het zwaardere examentraject (rijbewijs plus code vakbekwaamheid) wordt gekozen, mag een bestuurder zijn rijbewijs voor de categorie C vanaf 18 jaar halen.

Jongeren kunnen starten vanaf 16 jaar

Vanwege het project 2toDrive kunnen jongeren vanaf hun 16e jaar het theoriecertificaat van het rijbewijs B halen. Dit certificaat is 1,5 jaar geldig. Daarna mogen jongeren vanaf 16,5 jaar rijlessen nemen, op hun 17e examen doen en tot hun 18e onder begeleiding van een coach autorijden. 2toDrive zorgt er op deze wijze voor dat jongeren gedurende een langere periode onder relatief veilige omstandigheden rijervaring in een personenauto kunnen opdoen. VTL is hier grote voorstander van en integreert daarom 2toDrive in de Rijopleidingen van BBL-leerlingen. Het vervolgtraject, Rijopleiding C en Vakbekwaamheid, kan gelijk na het B-traject worden voortgezet. De theorielessen Vakbekwaamheid en rijlessen C mogen immers ook al aan 17-jarige leerlingen Chauffeur Goederenvervoer worden gegeven.

Geen gevolgen voor BBL-leerlingen

Voor BBL-leerlingen heeft de invoering van deze rijbewijsrichtlijn geen gevolgen, zolang hij of zij maar de code 95 op het rijbewijs heeft, of gebruik maakt van de ontheffing die de ROC of Vakschool kan verlenen.

Kijk hier voor meer informatie over de Derde Rijbewijsrichtlijn

hier vind u de factsheets per rijbewijs categorie.

Rijbewijscategorie AM
Rijbewijscategorie A
Rijbewijscategorie B
Rijbewijscategorie C
Rijbewijscategorie D